Rejestracja na egzaminy

Je?li chc? si? Pa?stwo zapisa? na egzamin, zapraszamy do naszego Centrum, gdzie mog? to Pa?stwo zrobi? osobi?cie.

Mo?na te? zarejestrowa? si? korzystaj?c z poni?szego formularza. Formularz wystarczy wype?ni?, a na podany adres email dostan? Pa?stwo wszystkie informacje dotycz?ce zapisu.


Zapraszamy do zapisu na egzaminy!

Przypominamy najbli?sze terminy rejestracji na egzaminy:

 


Cambridge English: First (FCE) 07.10.2017 - zapis do 4 wrze?nia 2017

Cambridge English: Advanced (CAE) 14.10.2017 - zapis do 4 wrze?nia 2017


Zarejestruj si? na egzamin ju? teraz!

Dane podstawowe

Egzamin:


Imię:
Nazwisko:

Adres korespondencyjny

Ulica:
Numer domu:
Numer mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Data urodzenia:

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem (kliknij tutaj, aby zapoznać się z regulaminem) egzaminów Cambridge w Lincoln Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL i godzę się na wymienione w nim warunki. Oświadczam jednocześnie, iż zawarte w niniejszym formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Podaję je dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rejestracji w Lincoln Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).

O Centrum | Egzaminy Cambridge ESOL | Cennik i terminy egzaminów | Programy Partnerskie | Rejestracja na egzaminy | Kontakt